Tank- och bulkbilsförare

Tank- och bulkbilsförarens grundkompetens · Säkerhet, yttre miljö och arbetsmiljö · Arbetsplanering och kvalitetsarbete · Godshantering · Körkortsbehörighet C och YKB · Yrkesinriktade kunskaper i svenska, matematik och data

Tank- och bulkbilsförare ska dessutom bl.a. kunna tillämpa regler vid transport av farligt gods med tankfordon samt klassificering och dokumentation av produkter som används vid transport av farligt gods. Kunna hantera och tolka mätutrustning och kunna vidta åtgärder vid såväl spill som vid haveri.

I tank- och bulkbilar körs många olika varor. Vanligast är bensin och oljor, men det förekommer även cement, krita, kalk, foder m.m. Många gånger är det farligt gods som ska lastas, transporteras och lossas. Exempel är bensin, olika kemikalier eller bitumen. Det vilar ett stort ansvar, även juridiskt, på föraren att bedöma miljörisken vid minsta spill under lastning och lossning.  Föraren måste kunna säga ifrån när säkerhetsgränsen är på väg att passeras, t.ex.  om ett överfyllnadsskydd saknas. Ett misstag kan leda till stora skador på miljö och hälsa. Kunskaperna måste därför vara mycket goda när det gäller regler kring transport av farligt gods. Behörighet för att köra med släp är en fördel.

Förarens arbetsmiljö Arbetet som tank- och bulkbilsförare innebär ofta att transportera lättantändliga och explosiva varor. Det är självfallet av högsta vikt att man har klart för sig vad som kan hända med olika produkter och hur de ska hanteras. Tank- och bulkbilar utnyttjas i regel intensivt. Det är därför viktigt att föraren inte dras med i stressen och riskerar att bortse från säkerhetsfrågor.

Behörighet för att köra med släp är en fördel.

Krav: Körkort med  C/CE-behörighet •  ADR-intyg för styckegods- och tanktransport •  Yrkeskompetensbevis (YKB) •  Digitalt färdskrivarkort

 

Om du vill se filmen i VR och 360 grader kan du klicka på länken och den lilla glasögonikonen när du använder mobilen https://youtu.be/M6rGiHEdWCc

 

FaLang translation system by Faboba

HAR DU VAD
SOM KRÄVS?

LOGGA IN

TYAS KOMPETENSPORTAL

VALIDERINGSKARTAN

HÄR HITTAR DU YRKESBEDÖMARE

VALIDERINGSMODELLEN

TYAS VALIDERINGSMODELL 2011