Lastbilsföraryrket

Det finns drygt 100.000 lastbilsförare i Sverige och branschen behöver fler. Det utbildas cirka 3.500 lastbilsförare varje år och behovet är cirka 5.000 per år. Kompetens har en avgörande betydelse för transportföretagens framgång. Några av de stora utmaningarna i branschen är att öka miljöarbetet och trafiksäkerheten samt förändrad logistik. Goda kundrelationer, kvalitetsarbete samt godshanteringssystem blir allt viktigare. Branschen står inför stora digitala utmaningar.

Lastbilsföraryrket är specialiserat och omfattar idag 13 olika specialkompetenser. Det finns en kort beskrivning av dessa till höger under fliken Yrken.

Alla lastbilsförare behöver en gemensam grundkompetens. Utöver den behövs specialkunskaper för att kunna utföra transportuppdrag inom ett visst transportslag. Det är t.ex. stor skillnad på skogstransporter och distributionstransporter.

GEMENSAM GRUNDKOMPETENS
Oavsett vilken typ av transporter du utför, måste du som lastbilsförare ha grundkompetens inom nedanstående områden.

SÄKERHET, YTTRE MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ
Lastbilsyrket är självständigt och ansvarsfullt. En förare med hög kompetens innebär en vinst för miljön, för trafiksäkerheten och för en bra arbetsmiljö. Att hantera ett tungt fordon ställer mycket höga krav på dig ur trafiksäkerhetssynpunkt.

För att må bra måste du kunna skilja mellan lämpliga och olämpliga rörelser och arbetsställningar samt förstå betydelsen av att ha en god grundkondition och veta hur den fysiska och psykiska förmågan påverkas av kost, alkohol, stress, läkemedel, sömn, nattarbete, arbetspassens längd osv.

ARBETSPLANERING OCH KVALITETSARBETE
Att planera sitt arbete innebär att veta i vilken ordning gods ska lastas och lossas samt hur godset bör placeras i fordonet för maximal säkerhet.
Ett gott kundbemötande är viktigt eftersom det oftast är då som mottagaren av godset får sin upplevelse av kvalitet. Som förare måste du vara insatt i företagets profil och ekonomiska förutsättningar, känna till vad som krävs för ett gott kundbemötande och kunna hantera tvister och konflikter.

GODSHANTERING
Alla som arbetar med lastbilstransporter måste se till att det som lastas är säkert förankrat. Det minsta slarv kan få förödande konsekvenser för miljön, ditt och andras liv och hälsa samt för godset som fraktas. Som lastbilsförare måste du bl.a. vara väl insatt i hur olika metoder och tekniska hjälpmedel för godshantering ska användas.

BEHÖRIGHET - TUNG LASTBIL
Körkortskunskaper är en färskvara. Har du inte kört lastbil på ett tag behöver körkortkunskaperna kanske fräschas upp. Trafikmiljö och fordon förändras snabbt. Därför finns det all anledning att stämma av att kunskaperna är goda och aktuella eller om du behöver återvända till delar av körkortsutbildningen och körträningen. Saknar du behörigheter som;  C, CE och YKB så är det en viktig del i utbildningen.

YRKESINRIKTADE ALLMÄNNA KUNSKAPER
Yrkesinriktade kunskaper inom exempelvis svenska och matematik utgör praktiska arbetsverktyg för lastbilsförare. En modern yrkesförare måste bland mycket annat beräkna lastkapacitet och förstå olika instruktioner och dokument som förekommer i vardagen.

FaLang translation system by Faboba

HAR DU VAD
SOM KRÄVS?

LOGGA IN

TYAS KOMPETENSPORTAL

VALIDERINGSKARTAN

HÄR HITTAR DU YRKESBEDÖMARE

VALIDERINGSMODELLEN

TYAS VALIDERINGSMODELL 2011