VALIDERING

Enligt regeringens departementsskrivning DS 2003:23 är validering "en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person har oberoende av hur de har förvärvats”.

Det innebär att en bedömning sker av en individs kunskaper och kompetens, oavsett hur, var eller när de har förvärvats - i det formella utbildningssystemet eller på annat sätt, inom Sverige eller utomlands, nyligen eller för länge sedan.
Genom kartläggning beskrivs och dokumenteras de faktiska kunskaper och den kompetens som en person har. Resultaten (branschens dokument) från den fördjupade kartläggningen omvandlas genom validering till formella dokument utfärdade av en myndighet, exempelvis YrkesVux.  

Validering är framför allt aktuellt i fyra sammanhang:

  • Som ett led i en pågående utbildning i syfte att klarlägga kunskapsnivån, anpassa innehållet i och/eller förkorta studietiden för den enskilde.
  • I anslutning till vägledning för att definiera utgångsnivå för vidare studier.
  • För att dokumentera faktiska kunskaper och färdigheter inför ansökan om anställning eller i samband med personalutveckling på en arbetsplats.
  • För att dokumentera kompetenser inför en omställning.

Valideringsverktyget Transportkompetens ger en fullskalig kartläggning och eftersom lastbilsföraryrket är förknippat med stort ansvar understryker TYA vikten av en sådan fördjupad kartläggning, jämfört med en mindre omfattande undersökning. Endast kartläggning och validering genom Transportkompetens.se är giltig utifrån ett branschperspektiv.
Genom att du använder dig av Transportkompetens säkerställer du att din validering blir:

  • Kvalitativ.
  • Likvärdig.
  • Legitim.
  • Rättssäker.
  • Transparent.

 

FaLang translation system by Faboba

HAR DU VAD
SOM KRÄVS?

LOGGA IN

TYAS KOMPETENSPORTAL

VALIDERINGSKARTAN

HÄR HITTAR DU YRKESBEDÖMARE

VALIDERINGSMODELLEN

TYAS VALIDERINGSMODELL 2011